Fraud Blocker

אחזקה מערכות

אחזקה של מערכת אבטחה תקינה ועדכנית הינה דבר חשוב מאוד המאפשר למוקד התצפית לעבוד ברציפות ללא הפסקות ותקלות בשידור לאחור של המערכת

מערכות אבטחה ומצלמות דורשות עדכון גרסאות תקופתי,טיפול בתקלות בזמן אמת, הגדרות, מיטוב ובקרה על מערכות אנליטיקה.

תפעול של תקלות תקשורת, ניהול מכשירים וראוטרים מרחוק.

 החברה מחזיקה מוקד טכני מקצועי לתחזוקה וטיפול מרחוק 24/7 במערכות האבטחה וכן צוותים טכניים בהגעה לשטח.

 

תפריט נגישות