Fraud Blocker

איך מאבטחים תשתיות

מוקד התצפיתניות של איילנד גארד מחזיק בעובדים מיומנים ועירניים שרואים את האתר מכל הכיוונים, אינם מורידים את העיניים מהמסכים.

מגובים בתוכנות אנליטיות המבוססות בינה מלאכותית מהמתקדמות בעולם שמתריאות על כל תזוזה בשטח המצלמה,

ברגע הזיהוי אנחנו פועלים במהירות לסכל את האירוע עוד לפני שנגרם נזק כלשהו! כורזים לפורץ לפנות את המקום, מזעיקים כוחות סיור מהירים וכוחות משטרה.

תפריט נגישות