Fraud Blocker

איך מאבטחים חווה חקלאית

  • זיהוי תחילת המלטה ודיווח לבעלים
  • בקרה על בריכות דגים הכולל דיווח והרחקה של ציפורים או כניסת אנשים לא מורשים למים
  • בקרה כללית על השטח לזיהוי הצפות ונזקים

 

תפריט נגישות