Fraud Blocker

תצפית אנושית

Human observation

תצפית על מצלמות אבטחה

אנחנו צופים במצלמות שלך בזמן אמת ללא תלות במערכת אזעקות או מערכת כלשהי שתתן טריגר על מנת לפתוח את המצלמות, המסכים תמיד פתוחים ומתוצפתים, התצפיתניות בחברתנו הינן מנוסות ומיומנות, מפוקחות ע"י מנהלת צוות ומנהל המוקד.

לתצפיתנית יש מחליפה לצורך הפסקות ריענון או כל צורך אחר, כך שלא מורידים את העיניים מהמסכים אפילו לרגע.

 בעת אירוע התצפיתנית תשלח התראה מיידית בליווי תמונה של המתרחש באתר, ההתראה מגיעה אל המנויים של כל אתר דרך האפליקציה הייחודית של איילנד גארד או בווצאפ.

תפריט נגישות