Fraud Blocker

מערכת אזעקות

 מוקד אזעקות

מעגל נוסף במעגלי האבטחה הנדרשים באתר אנחנו מתחברים למערכת האזעקות באתר, ברגע שגלאי מסוים הופעל קופצת התראה מיידית במערכת השליטה ובקרה במוקד, מערכת חכמה זו יודעת לתת לנו את האינדיקציה במפת האתר על המיקום המדויק ולהפעיל מצלמות נוספות הקיימות על מנת לבדוק את סיבת ההתראה

מעגל אבטחה זה הינו חשוב כמעגל נוסף ופנימי ולא כתחליף לתצפית ואנליטיקה,החברה לא מספקת שירות של מוקד אזעקות ללא שירות בשאר המערכות שכן זהו מעגל פנימי ב 95 אחוז מהמקרים האירועים מתגלים דרך המצלמות החיצוניות הרבה לפני החדירה פנימה לתוך האתר

תפריט נגישות